Certyfikacja spawaczy

Certyfikacja spawaczy

 

Weryfikacja personelu spawalniczego wg dyrektywy PED 2014/68/UE

 

Prawo polskie, dyrektywy UE oraz zharmonizowane z nimi i międzynarodowe normy, określają szczegółowe wymagania, jakie musi spełniać spawacz i zatrudniająca go firma.

 

DEKRA przeprowadza egzaminy spawaczy i przyznaje certyfikaty spawalnicze m.in. w zakresie stali, aluminium, miedzi, niklu, tytanu i cyrkonu.

 


Wprowadzając dyrektywę PED 2014/68/UE, Parlament Europejski wymusił na producentach stosowanie określonych norm i procedur dotyczących kwalifikacji spawaczy i stosowanych przez nich technologii połączeń nierozłącznych.
 

Zharmonizowane z dyrektywą PED normy określają szczegółowe wymagania w zakresie technologii spawania oraz uprawnień personelu spawalniczego.

 

 

Uzyskaj uprawnienia spawacza do pracy na terenie całej Unii Europejskiej!

Poddaj się weryfikacji Twojej wiedzy i umiejętności praktycznych w DEKRA. Uzyskasz certyfikat spawacza, który uprawnia do wykonywania pracy spawacza na terenie całej Unii Europejskiej.

 

 

Certyfikat wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań dyrektywy PED i norm zharmonizowanych.

 


DEKRA jest znaną na całym świecie niezależną jednostką ekspercką. Certyfikat DEKRA, dokumentujący Twoje umiejętności i uprawnienia spawacza, to ważny argument w rozmowie z pracodawcą lub kontrahentem Twojej firmy.

 

Wykorzystywanie procedur spawalniczych w zgodzie z wymaganiami dyrektyw UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. urządzeń w całej Unii Europejskiej.

Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie audytów i certyfikacji, gwarantując sprawną, rzetelną i efektywną realizację zamówionych przez Ciebie usług.

 

 

Certyfikat spawacza 

 

 

W zakresie certyfikacji spawaczy, DEKRA stosuje następujące normy zharmonizowane i międzynarodowe:

 

 • PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

  PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

  PN-EN ISO 9606-2:2007 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 2: Aluminium i stopy aluminium

  PN-EN ISO 9606-3:2001 - Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 3: Miedź i stopy miedzi

  PN-EN ISO 9606-4:2001 - Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 4: Nikiel i stopy niklu

  PN-EN ISO 9606-5:2002 - Egzaminowanie spawaczy -- Spawanie -- Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonu

 

 

Kto może otrzymać certyfikat spawacza od DEKRA?

 

Egzaminy kwalifikacyjne spawaczy przeznaczone są dla wszystkich specjalistów wykonujących połączenia nierozłączne.
 
Usługi w obszarze certyfikacji spawaczy, technologii spawalniczych (w tym audyty drugiej strony), zakładów i systemów zarządzania polecamy każdej firmie wykorzystującej technologie spawalnicze (np. produkcja, energetyka, budownictwo, kolejnictwo).

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...