Inspekcje statycznych systemów składowania

Inspekcje statycznych systemów składowania

 

Bezpieczeństwo i odbiory techniczne systemów regałowych średniego i wysokiego składowania

 

Potrzebujesz obiektywnego dowodu, że Twoja organizacja spełnia wymagania prawne?
Chcesz zapewnić bezpieczne warunki pracy w Twojej firmie?
Zależy Ci na zmniejszeniu kosztów działalności przedsiębiorstwa?

 

Inspekcje statycznych systemów składowania w DEKRA

 

Zły stan techniczny oraz niestabilność regałów (wynikająca np. z ich niewłaściwego ustawienia, wad konstrukcyjnych lub przekroczenia maksymalnej nośności) są głównymi przyczynami wypadków, do których dochodzi w magazynach.

 

W 2011 roku 158 osób zostało ciężko poszkodowanych w wypadkach przy pracy w magazynach.

[dane Państwowej Inspekcji Pracy za 2011 rok]

 

Realizowane przez ekspertów DEKRA specjalistyczne inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania pozwalają uniknąć lub znacząco ograniczyć ryzyko wynikające z użytkowania regałów.

 

Przekłada się to na zwiększenie bezpieczeństwa warunków pracy osób zatrudnionych na stanowiskach magazynowych w Twojej firmie.

 

W ten sposób spełnisz wymogi polskiego Kodeksu Pracy, który zobowiązuje do utrzymania obiektów i urządzeń służących wykonywaniu pracy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników.

 

Regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej raz w roku.

 

[Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745]

 

Dzięki tej usłudze spełnisz wymagania prawne, wynikające z zapisów Konstytucji RP, Kodeksu Pracy, rozdział 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

Jeśli kontrahenci wymagają od Twojej organizacji spełnienia specyficznych wymagań branżowych, dotyczących regałów magazynowych, inspekcje statycznych systemów składowania realizowane przez DEKRA również umożliwią sprawne i szybkie dostosowanie się do tych wytycznych.

 

Eliminacja lub zminimalizowanie ryzyka wynikające z użytkowaniem regałów pozwoli też na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, związanych z koniecznością wymiany regałów oraz usuwania negatywnych skutków niewłaściwego wykonania lub użytkowania tych urządzeń.

 

Co to są inspekcje statycznych systemów składowania?

 

Inspekcje i ekspertyzy statycznych systemów składowania prowadzone przez doświadczonych ekspertów DEKRA obejmują:

 • audyty producenta
 • okresowe audytowanie stanu zabezpieczeń i utrzymania regałów
 • kontrolę na zakończenie montażu
 • kontrolę dokumentów obliczeniowych
 • diagnozę wytrzymałości
 • szkolenia z obliczeń
 • szkolenia w zakresie okresowych kontroli
 • szkolenia dla personelu magazynowego

 

W ramach usługi specjaliści DEKRA przekażą Twojej organizacji informacje niezbędne do wykonywania wewnętrznych kontroli okresowych i zwrócą uwagę na istniejące ryzyko i niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem regałów.

 

Obiektywnym dowodem na spełnienie krajowych przepisów prawnych, norm branżowych oraz wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw jest raport techniczny, który DEKRA wystawia na koniec realizacji usługi.

 

Normy stosowane przez DEKRA

 

 • PN-EN 15635 - Stalowe statyczne systemy składowania - Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania
 • PN-EN 15620 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
 • PN-EN 15512 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji
 • PN-EN 15629 - Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania
 • PN-M-78320 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole
 • PN-M-78321 - Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania
 • PN-M-78322 - Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe
 • PN-M-78010 - Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania

 

Normy powiązane:

 • PN-N-18001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania
 • ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • ISO 14001 - Systemy Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania
 • ISO 28000 - Wymagania techniczne dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw
 • ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

 

Dla kogo są inspekcje statycznych systemów składowania?

 

Usługi związane z odbiorami technicznymi regałów wolnostojących przeznaczone są dla firm produkujących regały. Okresowe audyty stanu regałów, szkolenia personelu oraz audyty producenta polecane są organizacjom posiadającym magazyny (w tym wielkopowierzchniowe).

 

Dlaczego DEKRA?

 

DEKRA zalicza się do ścisłej czołówki wśród międzynarodowych, niezależnych jednostek certyfikujących. Znak DEKRA jest rozpoznawalny i respektowany przez firmy i instytucje w Polsce, Europie i na świecie. Zatrudnionych w DEKRA ekspertów wyróżniają wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm oraz doskonała znajomość norm i stale pogłębiana wiedza techniczna.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...