s%2C800%2C800-de29ef

Case study: URSA i DEKRA Polska

16 mar 2023

Firma URSA Polska sp. z o.o. podjęła współpracę z DEKRA Polska sp. z o.o. w zakresie realizacji audytu energetycznego zakładu produkcyjnego w Dąbrowie Górniczej. Celem współpracy było zidentyfikowanie możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu produkcyjnego, oszacowanie potencjalnych oszczędności oraz wymaganych nakładów inwestycyjnych.

 

Klient:

 

URSA Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy Etex i wiodącym producentem najwyższej klasy energooszczędnych rozwiązań izolacyjnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, usługowym i ogólnym. W skład asortymentu spółki wchodzą: izolacje budowlane, izolacje techniczne i produkty akustyczne wytwarzane z wełny szklanej. 

 

Usługa:

 

  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa;
  • obniżenie kosztów produkcji;
  • obniżenie emisji CO2.

 

Branża:

 

Branża materiałów izolacyjnych do budownictwa.

 

Wyzwanie:

 

Produkcja wełny mineralnej to proces wysoko energochłonny oraz gałąź przemysłu charakteryzująca się wysokim poziomem emisji produktów spalania do atmosfery. Dzięki długoletniej strategii zarządzania środowiskowego, monitoringu i optymalizacji zużycia energii, zakład produkcyjny URSA w Dąbrowie Górniczej cechuje wysoka efektywność energetyczna: w latach 2017 - 2021 w przeliczeniu na tonę produktu końcowego przedsiębiorstwo osiągało średni poziom energochłonności poniżej średniej z zakresu wynikającego z konkluzji BAT1 (European Commission Joint Research Centre Institute for prospective technological studies, “Best Available Techniques BAT, Reference Document for the Manufacture of Glass”, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013 ).

 

Zwiększone wysiłki na rzecz zachowania równowagi środowiska naturalnego i chęć dalszej optymalizacji kosztów produkcyjnych, szczególnie w okresie dynamicznych zmian na rynku energii, stały się motywacją do poszukiwań świeżej perspektywy i nowych sposobów zwiększenia oszczędności energii w zakładzie produkcyjnym URSA. Rozwiązaniem okazało się wyspecjalizowane doradztwo w ramach zleconego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

 

Audyt energetyczny, którego efektem jest szczegółowy raport oraz propozycje optymalizacji procesów i infrastruktury zakładu, polega na zbadaniu bieżącego zużycia wszystkich nośników energii w firmie. W przypadku niektórych przedsiębiorstw określnych w europejskiej dyrektywie EED  (Energy Efficiency Directive) jest on obowiązkiem prawnym. Decyzja firmy URSA o przeprowadzeniu audytu nie była podyktowana wymaganiami prawa, lecz świadomą strategią transformacji energetycznej procesu produkcji. 

 

Rozwiązanie:

 

Firma DEKRA została wyłoniona w drodze konkursu spośród czterech innych organizacji. Argumentem do podjęcia współpracy z ekspertami DEKRA w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstwa była renoma marki i gwarancja rzetelnych informacji.

 

W październiku 2021 odbyła się wizja lokalna w celu oszacowania skali audytu i złożenia oferty. Po jej zaakceptowaniu, przystąpiono do szczegółowych prac audytorskich obejmujących pomiary własne, analizę dostarczonych danych, wywiady z pracownikami oraz wizyty w halach produkcyjnych, magazynowych, kotłowniach, sprężarkowniach i innych ważnych miejscach odbioru energii. Na tej podstawie stworzony został profil energetyczny zakładu.

 

Prace audytorskie usprawnił fakt, iż dane pozyskiwane z firmy URSA były kompletne i usystematyzowane. W efekcie, mimo znaczącej liczby danych konsumpcji energii pochodzących z około 85 liczników energii elektrycznej, 6 liczników gazowych oraz kilkudziesięciu liczników wody, audyt energetyczny przedsiębiorstwa sfinalizowano w styczniu 2022.

 

Na podstawie informacji przedstawionych przez firmę URSA oraz pomiarów własnych zaproponowane zostały cztery zróżnicowane działania modernizacyjne, mające na celu obniżenie zużycia energii, w tym: wymiana oświetlenia na lampy typu LED we wskazanych pomieszczeniach, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, odzysk ciepła z instalacji wody chłodzącej oraz odzysk ciepła ze spalin z wanny szklarskiej. Ponadto w raporcie określono poziom niezbędnych nakładów finansowych oraz czas zwrotu z inwestycji.

 

Rezultat:

 

Rozwiązania optymalizacyjne zaproponowane przez ekspertów DEKRA potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia zespołu URSA w zakresie dalszej transformacji energetycznej przedsiębiorstwa. W celu zmniejszenia zużycia energii, redukcji kosztów operacyjnych oraz dalszego ograniczenia śladu węglowego zakładu przystąpiono do analizy zasugerowanych rozwiązań i wdrożenia dostępnych zmian:

 

  • zakończono wcześniejszą inwestycję w oświetlenie typu LED i objęto nią także pozostałe, mniejsze i rzadziej oświetlane pomieszczenia np. rozdzielnie elektryczne;
  • poddano kompleksowej analizie potencjał odzysku energii z systemów chłodzenia - podjęto prace nad określeniem sposobu odzysku ciepła z instalacji wody chłodzącej bez negatywnego wpływu na proces produkcji;
  • przeanalizowano możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych pod kątem bezpieczeństwa hal produkcyjnych;
  • poddano szczegółowej analizie potencjał odzysku ciepła ze spalin z wanny szklarskiej w kontekście cyklu życia wanny szklarskiej, wpływu na proces produkcji i wykorzystania urządzeń typu ORC.

 

 „Zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą DEKRA, ponieważ cenimy jej długoletnie doświadczenie na rynku i specjalistyczny know-how w zakresie konkretnych rozwiązań optymalizacji zużycia energii. Dzięki analizie i zaproponowanym rozwiązaniom DEKRA mogliśmy skutecznie realizować strategię optymalizacji zużycia energii zakładu produkcyjnego bez uszczerbku dla naszej podstawowej działalności.” – Marek Będkowski, Dyrektor Zakładu – Członek Zarządu, URSA Polska sp. z o.o.


Więcej o ocenie audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

 

Kontakt (PTC)

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...