Bezpieczeństwo maszyn – ocena zgodności maszyn i zespołów maszyn

Bezpieczeństwo maszyn – ocena zgodności maszyn i zespołów maszyn

 

Producenci, importerzy oraz użytkownicy maszyn muszą stosować się do wymagań zawartych w dyrektywach, normach zharmonizowanych oraz rozporządzeniach i przepisach krajowych.

 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE


Dyrektywa maszynowa, czyli tzw. wymagania zasadnicze, obowiązują w przypadku nowych maszyn, które zostały po raz pierwszy oddane do użytku. Każda taka maszyna lub zespół maszyn powinny przejść ocenę zgodności. Dyrektywa maszynowa dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych wprowadzających maszyny na jednolity rynek europejski (mogą to być producenci, importerzy z krajów trzecich lub dystrybutorzy).

 


Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE


Dyrektywa narzędziowa, zwana też wymaganiami minimalnymi, dotyczy maszyn w eksploatacji, zbudowanych lub wprowadzonych do obrotu przed 2004 rokiem. W dyrektywie narzędziowej zawarte są minimalne wymagania techniczne jakie musza być spełnione aby można było bezpiecznie użytkować maszyny.

 

Eksperci DEKRA wspierają bezpieczeństwo maszynowe zarówno na etapie projektowania i budowy maszyn jak również na etapie bezpiecznej eksploatacji.

 

W jaki sposób wspieramy naszych Klientów?


Świadczymy profesjonalne usługi dla producentów, importerów oraz finalnych użytkowników maszyn, urządzeń, instalacji w zakresie:

 • Przeprowadzenia szczegółowych analiz zagrożeń i oceny ryzyka
 • Doboru właściwych środków ochronnych
 • Pomocy w przygotowaniu poprawnej dokumentacji technicznej
 • Wsparcia w przygotowaniu deklaracji zgodności CE
 • Profesjonalnych szkoleń i seminariów technicznych z wymagań dyrektyw, norm i przepisów prawa
 • Finalnej certyfikacji

 

Komu polecamy profesjonalne ekspertyzy oceniające zgodność z dyrektywami UE?

 

Ekspertyzy prowadzone przez ekspertów DEKRA weryfikują zgodność maszyny, linii technologicznej itd. z wymaganiami stawianymi:

 • producentom, dystrybutorom i importerom maszyn, urządzeń, linii technologicznych i innych narzędzi pracy

oraz

 • przedsiębiorstwom wykorzystującym maszyny i urządzenia, które już są zainstalowane w zakładach przemysłowych.

 

Skorzystaj dzięki współpracy z DEKRA!

 

 • Zyskujesz pewność, że maszyny z których korzystają Twoi pracownicy są dla nich bezpieczne.
 • Spełniasz wymagania polskich i unijnych przepisów prawnych.
 • Zyskujesz możliwość legalnego wprowadzenia na rynek unijny / przekazania do użytkowania przez Twoje przedsiębiorstwo maszyn i urządzeń.
 • Niezależna ekspertyza DEKRA to obiektywny dowód i gwarancja bezpieczeństwa Twoich maszyn.
 • Oszczędzasz czas i nie ponosisz dodatkowych kosztów na kształcenie personelu.
 • Specjaliści DEKRA dodatkowo wskażą Ci potencjalne możliwości poprawy bezpieczeństwa.

 


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...