Webinaria

Webinaria

 

Bezpłatne webinaria z zakresu bezpieczeństwa

 

DEKRA zaprasza do uczestnictwa w darmowych webinariach z zakresu bezpieczeństwa procesowego i innych aspektów bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Webinaria (szkolenia online) prowadzone są przez ekspertów DEKRA z całego świata, głównie w języku angielskim.

Zachęcamy także do kontaktu z polskim ekspertem DEKRA, który przekaże dodatkowe informacje na interesujący Cię temat, odpowie na pytania, przygotuje ofertę itp.

 Udział w webinarium jest bezpłatny. Zakończone webinaria udostępniamy chętnym w formie nagrań (po wypełnieniu formularza).

 

 

LISTA DOSTĘPNYCH WEBINARIÓW:

 

 • Why Organizational Process Safety is a Firewall Against Catastrophe

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Katastrofalne pożary, eksplozje, czy emisje substancji toksycznych zwykle poprzedza seria sygnałów ostrzegawczych. Zwykle są one bardzo subtelne, dlatego łatwo nam je przeoczyć.

Są jednak organizacje, które z powodzeniem unikają katastrofalnych wydarzeń, nawet w środowiskach o wysokim ryzyku i złożonych operacjach. Dowiedz się, jak to robią!

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Transport materiałów niebezpiecznych – wymagania [Navigating Hazardous Material Transportation Requirements]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Podczas webinarium omówimy:

 • dziewięć klas materiałów niebezpiecznych, w tym materiałów żrących, utleniających i samoreaktywnych,
 • testy UN/DOT dla charakterystyki materiałów niebezpiecznych,
 • zalecane strategie testowania dla nowych lub nieznanych materiałów,
 • przegląd i interpretacja przykładowych wyników badań,
 • wymagania dotyczące wysyłki i bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • A Smart Testing Strategy for Reactive Hazard Characterization [Strategia inteligentnego testowania w zakresie charakterystyki zagrożeń reaktywnych]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Odpowiednia strategia testowania reaktywnych zagrożeń chemicznych pozwala zapobiec wystąpieniu niepożądanych konsekwencji, jak pożar, wybuch lub uwolnienie substancji niebezpiecznych.

Poznaj praktyczne przykłady inteligentnego testowania i dowiedz się, jak rozpoznać reaktywne zagrożenia chemiczne, dobrać odpowiedni kalorymetr do badania, a następnie wykorzystać dane kalorymetryczne, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Praktyczne rozwiązania dla zagrożeń związanych z palnymi płynami [Pragmatic Solutions to the Inherent Hazards of Flammable Liquids]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Podczas tego webinaru:

 • omówimy zasady, które stanowią podstawę dla bezpiecznego obchodzenia się z palnymi płynami i ich transportowania;
 • wyjaśnimy, jakie istotne zmiany wprowadziła w 2021 roku najnowsza edycja NFPA 30, oraz  jakie są ich konsekwencje dla praktyk bezpieczeństwa łatwopalnych i palnych cieczy;
 • udzielimy specjalistom ds. bezpieczeństwa procesowego praktycznych wskazówek, jak efektywnie poruszać się po starszych wersjach NFPA 30, które zostały zaadoptowane do obecnych wymagań regulacyjnych.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Efektywny przegląd analizy zagrożenia pyłem (DHA) [Does DHA Revalidation Require a Do-Over?]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Analiza zagrożenia pyłem (DHA) to sprawdzony proces, który pomaga producentom zidentyfikować potencjalne zagrożenia pożarem i wybuchem związane z przechowywaniem i przetwarzaniem palnych materiałów stałych.


NFPA 652 - 7.1.4 wymaga przeglądu i aktualizacji DHA co pięć lat, ale nie zawiera konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak ma wyglądać pięcioletni proces przeglądu, ani jak przeprowadzić go efektywnie.


Eksperci DEKRA przedstawią sprawdzone, praktyczne narzędzia, techniki i podejścia, które skutecznie pomogą producentom przeprowadzić proces rewalidacji procesu DHA.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Leading with Vulnerability: Lessons Learned from 2020 [Jak zarządzać ryzykiem związanym z materiałami niebezpiecznymi, aby uniknąć katastrofy?]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Eksplozja azotanu amonu w Bejrucie to tylko jedna z katastrof, które wydarzyły się w 2020 roku w wyniku nieprawidłowości w przechowywaniu czy transporcie substancji niebezpiecznych. Zamiast pytać „Czy to może się zdarzyć tutaj?”, zadaj sobie pytanie: „Jak to się tutaj może zdarzyć?”, tak jak robią to organizacje o wysokiej niezawodności (HRO).

Eksperci DEKRA przeanalizowali wydarzenia z ubiegłego roku, aby zastanowić się, czego wszyscy (niezależnie od branży i wielkości naszej organizacji) możemy się nauczyć, jeśli używamy, transportujemy lub przechowujemy materiały niebezpieczne.

Pochylimy się m.in. nad eksplozją w Bejrucie, eksplozją w Los Angeles z udziałem hurtownika e-papierosów (w której obrażenia odniósł tuzin strażaków), czy wynikiem dwóch postępowań sądowych w sprawie „zwykłego” rozładunku ciężarówki oraz śmiertelnej eksplozji kotła.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Navigating Industry Specific Standards for Combustible Dust [Łatwopalne pyły – przegląd specyficznych standardów branżowych]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Jesteś praktykiem bezpieczeństwa procesowego?

Eksperci DEKRA wskażą Ci, jak skutecznie i wydajnie stosować odpowiednie normy branżowe w odniesieniu do konkretnych wyzwań związanych z łatwopalnymi pyłami w Twoim zakładzie.

Poznasz bliżej rodzinę norm NFPA, a praktyczne studia przypadku pokażą Ci, jak z nich korzystać, aby skutecznie zarządzać zagrożeniami.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Beyond Compliance: Risk Based Process Safety Applications
  [Więcej niż zgodność: Wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem procesowym w oparciu o ryzyko]

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne
 

Jeśli jesteś odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i/lub bezpieczeństwo procesów przemysłowych, koniecznie weź udział w tym praktycznym szkoleniu online!

Eksperci DEKRA opowiedzą Ci o tym:
- jak zwiększyć efektywność zarządzania ryzykiem
- jak wdrożyć zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie, które nie należy do tradycyjnej branży chemicznej
- jaki nowy model zarządzania bezpieczeństwem procesowym w oparciu o ryzyko proponuje branży chemicznej CCPS.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Szanse i ryzyka związane z nową dyrektywą UE o sygnalistach, ISO 37001

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne
 

W grudniu 2019 roku weszła w życie tzw. dyrektywa o sygnalistach (dyrektywa PE i Rady 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).


Podczas szkolenia z ekspertem DEKRA:
- dowiesz się, czego wymaga dyrektywa m.in. w odniesieniu do kanałów zgłoszeń i działań następczych
- poznasz dobre praktyki i wzorce, które już stosują zagraniczne przedsiębiorstwa
- poznasz także wytyczne i zalecenia międzynarodowej normy ISO 37001 w zakresie tworzenia i utrzymania systemu dla sygnalistów.

 

Zarejestruj się » (Rejestracja zakończona)

 

 • Gospodarka odpadami – najnowsze zmiany prawne

Webinarium zakończone | j. polski | 120 zł netto

 

W styczniu 2020 roku zmienią się wymagania wobec przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami (ewidencji odpadów, rejestracji w BDO itp.).

Zapraszamy na dwugodzinne szkolenie z ekspertem w dziedzinie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, który omówi aktualne i zmieniane wymagania prawne, oraz odpowie na pytania uczestników.

 

Zapraszamy na praktyczne szkolenie stacjonarne »

 

 • Jakie zmiany czekają eksporterów do Chin po wycofaniu obowiązkowej certyfikacji CCC (China Compulsory Certification)?

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

17 października 2019 r. Chiny wprowadziły zmiany w certyfikacji CCC na niektóre produkty wprowadzane i używane na ich rynku.


Podczas spotkania online ekspert DEKRA wyjaśni, na czym polegają zmiany z punktu widzenia polskich producentów i eksporterów, oraz przedstawi zasady dobrowolnej certyfikacji CQC.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Practical Steps to Investigate Fire and Explosion Incidents

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Dzięki dokładnej analizie pożaru / wybuchu oraz ustaleniu szczegółowej listy przyczyn incydentu jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed jego wystąpieniem w przyszłości.


Podczas webinarium eksperci DEKRA USA omówią etapy skutecznego badania incydentów:
- identyfikację paliwa i źródła (źródeł) zapłonu pożaru lub wybuchu
- zbieranie danych poprzez obserwacje i eksperymenty
- analizę danych
- formułowanie hipotezy
- ewaluacja i testowanie hipotezy
- wybór ostatecznej hipotezy.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Bezpieczeństwo przy użytkowaniu maszyn

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dni Uczenia się Dorosłych 2019” ekspert DEKRA przybliży pracodawcom i pracownikom wymagania prawne, wynikające z:
- kodeksu pracy
- dyrektywy 2009/104/WE
- dyrektywy 2006/42/WE
- ogólnych wymagań BHP.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Wprowadzenie do wymagań dla przedsiębiorstw

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dni Uczenia się Dorosłych 2019” ekspert DEKRA omówi wymagania, które różnym grupom przedsiębiorstw (dostawcy usług internetowych, branże realizujące tzw. usługi kluczowe oraz ich podwykonawcy) i urzędów stawiają nowe przepisy.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w 8 krokach

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dni Uczenia się Dorosłych 2019” ekspert DEKRA przedstawi jedną z popularnych metod radzenia sobie z problemami (w zespole).


Szkolenie skierowane jest do inżynierów, menedżerów, osób zarządzających zespołem.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Top 10 Rules for Process Safety

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Zagrożenie poważnymi incydentami związanymi z substancjami niebezpiecznymi jest aktualne. Na całym świecie przedsiębiorstwa próbują zabezpieczyć się przed wybuchem, wyciekiem itp., jednak wciąż słyszymy (lub sami doświadczamy) o awariach, na wielką skalę oddziałujących negatywnie na ludzi i środowisko.

DEKRA zaprasza specjalistów ds. bezpieczeństwa procesowego na webinar, który pozwoli Wam spojrzeć z nowej perspektywy na 10 kluczowych zasad proces safety. Dzięki nim będziecie jeszcze lepiej zarządzać bezpieczeństwem procesów na różnych poziomach swojej organizacji.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Dust Hazards 101: What Makes a Dust Explosive?

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Wybuchy pyłów oraz pożary chmur palnej mieszaniny (tzw. flash fire) są nadal częstym zjawiskiem w przemyśle procesowym, powodując ciężkie obrażenia u ludzi, zniszczenie wyposażenia przedsiębiorstwa, utratę zdolności produkcyjnej, a także dotkliwe konsekwencje prawne.

Jak się przed nimi zabezpieczyć, podpowiedzą eksperci DEKRA podczas międzynarodowego webinaru.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Using NFPA 30 for Flammable Liquid Safety

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

NFPA 30 (National Fire Protection Association’s Flammable and Combustible Liquids Code) to uznane na świecie tzw. dobre praktyki dla organizacji, które gromadzą, transportują i/lub wykorzystują w swoich procesach łatwopalne płyny.

Eksperci DEKRA dzielą się wiedzą i doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa płynnych substancji łatwopalnych.

 

Obejrzyj nagranie » 

 

 • Nowe FMEA - wyzwania dla producentów Automotive

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

Na dzień 3 czerwca 2019 r. zapowiedziano publikację nowej wersji podręcznika FMEA.

Eksperci Grupy DEKRA w Polsce zaprezentują kluczowe zmiany, które znowelizowany standard wnosi do sektora produkcji automotive.

 

Nagranie tego webinaru nie jest dostepne. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem DEKRA, który przedstawi Państwu aktualne wymagania standardu: automotive.pl@dekra.com

 

 • Wymagania EU dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

Ekspert Grupy DEKRA w Polsce w obszarze wymagań prawnych, badań i certyfikacji wyrobów podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z producentami, importerami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Uczestnicy webinara poznają:

 • aktualne wymagania prawne i wynikające z nich obowiązki związane z wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek unijny materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • wytyczne dla właściwego oznakowania wyrobów oraz wystawienia pisemnej deklaracji zgodności,
 • wymagania dotyczące badań laboratoryjnych.

 

Obejrzyj nagranie »

 

 • Are your safety involvement activities effectively creating engaged employees?

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Eksperci DEKRA zapoznają liderów z rozwiązaniami, dzięki którym wzrośnie zaangażowanie pracowników Twojej firmy w bezpieczeństwo. Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do przestrzegania zasad i procedur, akceptowania zmian i działania z myślą o bezpieczeństwie innych.

Podczas webinarium poznasz proces wyznaczania właściwych celów i opracowywania planu wdrożenia zaangażowania w zakresie bezpieczeństwa w taki sposób, aby przenieść pracowników z poziomu „zwykłego zaangażowania” w pełne zaangażowanie.

Obejrzyj nagranie »

 

 • System-Focused Behavior Based Safety Works

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

 Eksperci DEKRA połączyli siły z naukowcami Cambridge University, aby przedstawić Wam:
- atrybuty, które definiują systemowe podejście do procesów BBS
- czynniki, jakie mogą przeszkadzać w działaniach nakierowanych na rozwój bezpieczeństwa opartego na zachowaniu
- kluczowe wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Cambridge University
- czynniki decydujące o tym, czy wdrożenie systemu BBS jest dobrym rozwiązaniem dla Twojej organizacji.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Inspecting generators without rotor extraction – saving time and money

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Odpowiadasz za utrzymanie ruchu w branży energetycznej?

DEKRA Polska i DEKRA Solutions B.V. zapraszają na BEZPŁATNY webinar poświęcony nowoczesnym i efektywnym rozwiązaniom w obszarze inspekcji generatorów (KIRR, ARGIS).

Podczas spotkania z ekspertem DEKRA dowiesz się, jak monitorować i utrzymywać w dobrym stanie urządzenia rotujące, zapobiegając awariom, nieplanowanym postojom oraz niepotrzebnym kosztom finansowym.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Bezpieczeństwo maszyn. Teoria i praktyka oceny ryzyka

Webinarium zakończone | j. polski | bezpłatne

 

DEKRA Polska zaprasza na BEZPŁATNY webinar poświęcony ocenie i redukcji ryzyka w bezpieczeństwie maszyn.

Podczas webinara ekspert DEKRA przedstawi praktyczne przykłady realizacji oceny ryzyka oraz podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami w obszarze oceny ryzyka w bezpieczeństwie maszyn i redukcji ryzyka z wykorzystaniem triady bezpieczeństwa.


Obejrzyj nagranie »

 

 • Developments in Corrosion Management; keeping a closer eye

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Czy znasz kierunki rozwoju w monitoringu korozji?

Dołącz do tego webinarium, aby poznać spojrzenie ekspertów DEKRA na:

 • istotne trendy w monitoringu korozji w przemyśle
 • kierunki rozwoju w obszarze kontroli i konserwacji
 • aplikacje do zdalnego monitoringu korozji.


Webinarium poprowadzi Maarten Robers, Innovator, DEKRA Materials Testing & Inspection.


Obejrzyj nagranie »

 

 • What Your Incident Data Says About Your Pool of Exposure

Webinarium zakończone  | j. angielski | bezpłatne

 

Poziom bezpieczeństwa nie wzrasta naprawdę, dopóki ryzyko nie zostanie zredukowane lub nie będzie w większym stopniu kontrolowane. Większość organizacji stara się ustalić, czy ich pula ekspozycji zmienia się, zmniejsza, czy rośnie. Dane dotyczące incydentów oraz raporty z dochodzeń mogą dostarczyć potrzebnej wiedzy, jedynie wówczas, gdy są analizowane w odpowiedni sposób.


Podczas webinarium z ekspertami DEKRA dowiesz się m.in. dlaczego identyfikacja ryzyka i jego kontrola jest kluczem do osiągnięcia bezpiecznych rezultatów, a także w jaki sposób czytać dane dotyczące incydentów, aby zrozumieć pulę ekspozycji.


Obejrzyj nagranie »

 

 • Doing It Error Free: Taking Control of Your Brain Behind the Wheel, At Work, and At Home

Brain-Centric Reliability™ - 3 Part Webinar Series

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Jak w ciągu dnia nie popełniać krytycznych błędów? - Dowiesz się tego podczas trzeciego z serii seminariów internetowych Brain-Centric Reliability ™.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, w drodze, w domu, czy w terenie, to webinarium dostarczy Ci narzędzi potrzebnych do kontrolowania wewnętrznych zagrożeń i zarządzania umysłem w pracy, w domu i za kierownicą.


Obejrzyj nagranie »

 

 • The Science of Safe Decisions: How Leadres Support Reliable Outcomes

Brain-Centric Reliability™ - 2 Part Webinar Series

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Podejmowanie ryzyka nie zawsze oznacza narażenie na zagrożenia w miejscu pracy. Sekret osiągania światowej klasy bezpieczeństwa i niezawodności wymaga właściwego ukierunkowania działań indywidualnych i zespołowych w organizacji.

Podczas tego seminaium internetowego analizowane są konflikty w organizacji i sposoby wpływania na wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Badamy związek między priorytetami organizacji a działaniami indywidualnymi i zespołowymi, aby każdego dnia zapewnić bezpieczeństwo.
Jest to drugie w naszej trzyczęściowej serii seminariów Brain-Centric Reliability ™ dotyczących tego, w jaki sposób liderzy mogą wspierać wiarygodne wyniki przedsiębiorstwa.


Obejrzyj nagranie »

 

 • Smashing Humen-Error: The Science that Drives. Us & Commons Myths Dispelled

Brain-Centric Reliability™ 1- Part Webinar Series

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

 

Bezbłędna praca jest wynikiem prawidłowo zaplanowanej działalności, której celem są coroczne sukcesy organizacji.

Nauka ewoluowała do punktu, w którym możemy przewidzieć gdzie pracownicy i liderzy mogą popełniać błędy przy realizowanych zadaniach. Dlaczego więc nie kierować pracowników w kierunku bezpiecznego, jakościowego wyniku za każdym razem?

Utrzymanie sukcesu zespołu i kierowanie nim w sposób bezpieczny i bez zakłóceń jest warte inwestycji, dzięki czemu można chronić ludzi, reputację, markę i wyniki organizacji.

Podczas Webinarium DEKRA przekazana zostanie wiedza na temat tego, jak eliminować ludzki błąd w wydajności i zapewnić wzorcową niezawodność w działaniach.


Obejrzyj nagranie »

 

 • Why It's Time for a Revolution in Behavior-Based Safety

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Eksperci DEKRA dyskutują o nowym standardzie zapewniania bezpieczeństwa w oparciu o zachowanie użytkowników - Exposure Based Safety™.

Uczestnicy webinarium dowiedzą się, jak gromadzić dane naprawdę „w czasie rzeczywistym”, w jaki sposób odnosić się do aktualnych zagrożeń oraz wykorzystywać najnowsza technologię do bieżącej identyfikacji niebezpiecznych sytuacji pojawiających się w środowisku pracy.

Obejrzyj nagranie »

 

 • New Rules of Employee Safety Engagement / Behavior-Based Safety is not dead, and we can prove it!

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Niezależne badania przeprowadzone na uniwersytecie w Cambridge potwierdzają, że technologia DEKRA BBS jest nie tylko skuteczną interwencją na zmiany, ale wyjaśnia niektóre z mechanizmów pracy.

Weź udział w bezpłatnym webinarium „Bezpieczeństwo zachowań nie jest martwe i możemy to udowodnić!” aby dowiedzieć się, co mówią badania i:
- dlaczego technologia DEKRA BBS pozostaje skutecznym narzędziem poprawy osiągnięć
- jakie badania mówią nam o strategiach adopcji w miejscu pracy i o tym, jak najlepiej osiągać rezultaty
- dlaczego nie każde podejście BBS działa
- w jaki sposób rozwijać rozwiązania BBS, aby uczynić je bardziej wydajnymi i skutecznymi w tym samym czasie.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Improving Behavioral Reliability in Safety on Turnarounds and Construction Projects

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Realizacja prac renowacyjnych, naprawczych oraz projektów budowlanych odbywa się w specyficznych warunkach, w skompresowanych ramach czasowych i u różnych wykonawców, których cechują różne stopnie dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa. Powoduje to znaczne ryzyko i naraża pracowników, kontrahentów i otoczenie na szkodę.


W jaki sposób liderzy mogą wdrożyć rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w krótkim czasie i równocześnie dla wielu grup roboczych pracujących nad projektami wysokiego ryzyka?

Podczas webinarium DEKRA światowej klasy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa behawioralnego, Jim Spigener, przedstawi sprawdzony proces, który pozwala na szybkie osiągnięcie niezawodności behawioralnej.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Engaging Supervisors for Safety Excellence

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

W przedsiębiorstwach wciąż brakuje jednoznacznego określenia roli i faktycznych czynności podejmowanych przez przełożonego w zakresie bezpieczeństwa oraz wystarczającego zaangażowania szefów w zapewnienie bezpieczeństwa. Tymczasem podejmowanie przez kierowników i menedżerów wysiłki wpływają pozytywnie nie tylko na budowanie kultury bezpieczeństwa, ale w rezultacie również przyczyniają się do zwiększenia produktywności, jakości itd.

Podczas webinarium eksperci DEKRA odpowiedzą na ważne pytania:
- Jakie są kluczowe zadania przełożonego w zakresie bezpieczeństwa?
- W jaki sposób zapewnić efektywną realizację ww. zadań?
- Jak realizacja ww. zadań wspiera kulturę „zero tolerancji”?

Obejrzyj nagranie »

 

 • Understanding and Controlling Life-Threatening Exposures in the Utility Industry: What Leaders Can Do

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Pracownicy w sektorze przemysłu narzędziowego codziennie narażani są na poważne zagrożenia. Oczekiwania dotyczące osiągnięć są wysokie i powiązane z wymaganiami dotyczącymi oszczędnego wykorzystania energii elektrycznej, gazu i wody. Zbyt często widzimy raporty o poważnych i śmiertelnych wypadkach, które miały miejsce w przypadku profesjonalistów w tej branży.
Podczas webinarium eksperci DEKRA podpowiedzą, w jaki sposób liderzy, menedżerowie I specjaliści ds. BHP mogą lepiej chronić zdrowie i życie swoich pracowników.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Safety Assessment: The First Step to Optimal Performance

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Czy w Twojej organizacji dyskusja na temat stanu bezpieczeństwa wygląda mniej więcej tak:
"Wyniki audytów wskazują, że nasze procesy bezpieczeństwa funkcjonują ale widać zastój"?
"Wciąż występują poważne zdarzenia zagrażające życiu"?
"Brak przestrzegania procedur w pracy wpływa na stan bezpieczeństwa"?
"Gdyby nie te 'jednorazowe' zdarzenia było by całkiem ok"?

Jeśli słyszysz tego typu rzeczy, to najwyższy czas na ponowną ewaluację systemu bezpieczeństwa pracy w Twojej organizacji. Dowiedz się, jak skuteczny proces oceny może dodać energii Twoim staraniom stworzenia mapy drogowej dla menadżerów aby przenieść nacisk w rozmowie o bezpieczeństwie na łamanie barier i zmianę kultury firmowej.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Why Don’t Workers Stop the Job – and What the Heck Do We Do About It?

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Decyzje podejmowane przez pracowników mogą prowadzić albo do katastrofy albo do bezpieczeństwa. Czasami pracownicy widząc rosnące zagrożenie przerywają pracę, lecz czasem się tak nie dzieje. Od czego to zależy i jak temu przeciwdziałać? Podczas webinaru jeden z najsłynniejszych liderów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Jim Spigener opowie między innymi o tym:
- dlaczego robotnicy często nie wstrzymują pracy mimo, że zdają sobie sprawę z nadchodzącego niebezpieczeństwa,
- jakie są dostępne metodologie, dzięki którym rośnie skłonność robotników do zatrzymywania pracy w sytuacjach zagrożenia,
- jakie są korzyści zwiększenia skłonności pracowników do wstrzymywania prac (oprócz spadku ilości szkód i wypadków),
- w jaki sposób wstrzymywanie pracy w momentach rosnącego zagrożenia wpływa na zwiększenie wydajności organizacji.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Process Safety Competency – Truly Understanding The Information you Need to Know to Ensure Safe Operations

 Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Wiele organizacji zaangażowanych w przetwarzanie materiałów niebezpiecznych boryka się z problemem, jak uzyskać i pokazać komptencje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, które mogłyby być przez nie stosowane. Wielu liderów ma problem jak rozpocząc wdrażanie programu związanego z procesami bezpieczeństwa. Często zmagają się z licznymi pytaniami na temat tego jak postępować aby wprowadzany przez nich system był w wpełni zrozumiały dla podległych pracowników. Najbliższe webinarium podaje odpowiedzi na wiele z tych pytań.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Taking Stock of Behavior-Based Safety: What’s Next?

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Kochają go lub nienawidzą, to najczęstsze reakcje na system behavior-based safety (BBS), który jest już mocno zakorzeniony w dziedzinie bezpieczeństwa. Niektórzy specjaliści bezpieczeństwa uważają, że BBS często nie działa lub działa źle. Ponadto wskazują, że BBS wdrażany jest pod przymusem w oderwaniu od innych systemów bezpieczeństwa w firmie z wykluczeniem kadry zarządzającej. Pada też zarzut, że zrzuca się w ten sposób odpowiedzialność za bezpieczeństwo na pracowników. Jeśli jest tyle wątpliwości to dlaczego, mimo to, behavior-based safety jest wciąż tak popularny? Posłuchaj.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Going for the Gold: Building World Class Safety Performance

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Steve Gannon rzuca światło na doświadczenia różnego rodzaju organizacji w kwestii maksymalizacji korzyści płynących z istnienia w nich kultury rozwoju oraz rozwijania przywódctwa w celu budowy trwałej zmiany organizacyjnej. Poprzez ukierunkowanie się organizacji na proces szkolenia pracowników oraz nakłonienie ich do przekazywania większej ilości informacji zwrotnych można osiągnąć świetne wyniki, w postaci np. znacznego spadku ilości kontuzji, już po pierwszym roku od wprowadzenia takich działań.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Sustainable Management of Combustible Dust Hazards through Implementation of NFPA 652 Requirements

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Podczas tego spotkania uczestnicy dowiedzą się jak zarządzać ryzykiem związanym z łatwopalnym pyłem. Zostaną omówione takie pojęcia, jak między innymi, Dust Hazard Analysis - wprowadzone ostatnio przez standard NFPA 652 zajmujący się podstawami tematyki pyłów łatwopalnych. Specjaliści omówią najlepsze praktyki postępowania oraz przedstawią swoje doświadczenia.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Innovations in High Reliability Organisational Decision Making & Behaviours

 Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Webinarium poświęcone jest tematyce niezawodności podejmowanych decyzji w organizacjach. Przeznaczone jest ono zarówno dla kadry managerskiej, jak i pracowników, dążących do tego aby kultura organizacyjna ich organizacji była coraz wyższa i podążała w kierunku stania się organizacją HRO (Organizacje Wysokiej Niezawodności).

Obejrzyj nagranie »

 

 • Is Your Safety Improvement Plan Transformative or Holding the Status Quo?

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Podczas webinarium eksperci DEKRA dyskutują o skutecznych strategiach przejścia ze stanu dobrej wydajności – do stanu doskonałej wydajności. Weźmiemy pod uwagę ustalanie celów „beyond zero”, ważność i wpływ skupiania się na jasnych i zwięzłych cechach kulturowych, oraz wykorzystaniu nowych i zróżnicowanych metod analitycznych do ustalania celów rozwojowych.
 
Obejrzyj nagranie »

 

 • Innovations in High-Reliability Organizations: Exploring Execution & Resilience

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Katastrofalne wypadki w zakresie bezpieczeństwa pracowników I procesów zwykle poprzedzają sygnały ostrzegawcze... Subtelne – dlatego często niedostrzegane. Są jednak organizacje, które osiągają rewelacyjne wyniki w obszarze unikania krytycznych wypadków, nawet funkcjonując w środowisku o wysokim poziomie ryzyka i skomplikowanych operacjach.

Organizacje wysokiej niezawodności (HRO) rozwinęły kulturę opartą o 4 elementy: Przewidywanie (Anticipation), Zapytanie (Inquiry), Realizację (Execution) i Odporność (Resilience) – AIRE, które prowadzą do znacznej poprawy w wykrywaniu i reagowaniu na wczesne sygnały ostrzegawcze.

W drugim z cyklu webinariów poświęconych AIRE i HRO, eksperci DEKRA omówią etapy realizacji i odporności (rozumianej jako korygowanie kursu oraz naukę).

Obejrzyj nagranie »

 

 • The Power of Associated Data

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Jak powiązać dane dotyczące bezpieczeństwa, aby uzyskać prawdziwy obraz sytuacji i precyzyjnie określić, gdzie i jak alokować zasoby dla uzyskania maksymalnego efektu? Podczas webinarium omówimy kluczowe elementy łączenia różnych punktów danych oraz pokażemy, jak uzyskać istotne dla podejmowania decyzji informacje, mające wpływ na bezpieczeństwo w firmie.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Safety Excellence: Creating a universal exposure reduction mindset in your organisation

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Należy powstrzymać wypadek zanim się wydarzy! Wiodące w zakresie bezpieczeństwa pracy organizacje skupiają się dziś nie na zapobieganiu urazom – ale na zmniejszaniu ekspozycji pracowników na czynniki negatywne. Podczas webinarium ekspert bezpieczeństwa, Drew Bennet szczegółowo omówi proaktywne podejście do osiągnięcia doskonałości w zakresie bezpieczeństwa (ang. safety excellence)...

Obejrzyj nagranie »

 

 • Requirements for a Robust Basis of Safety

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Wytyczne związane z bezpieczeństwem procesowym nie są opisane tak szczegółowo, jak ma to miejsce w odniesieniu do BHP. W rezultacie organizacje podchodzą do tematyki PSM w różny sposób, osiągając często skrajnie różne wyniki... Podczas webinarium przedstawimy ogólną procedurę oceny i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa procesowego, która zapewni wiarygodne mierniki i dostępność danych wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Update from the Field: Key Elements for an Effective SIF Prevention Strategy

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Korzystając z wieloletnich doświadczeń ekspert DEKRA omówi 9 wzajemnie powiązanych inicjatyw, które tworzą główny trzon efektywnej strategii przeciwdziałania wypadkom poważnym i śmiertelnym. Webinarium prowadzi Don Martin, Starszy Vice Prezes w DEKRA Insight, ekspert w zakresie zapobiegania wypadkom, coachingu kadry menedżerskiej i zmian kulturowych w przedsiębiorstwach.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Innovations in High-Reliability Organizations: Mastering Anticipation & Inquiry

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Zapraszamy do dyskusji na temat elementów, które tworzą organizacje wysokiej niezawodności (HRO). Podczas webinarium poznają Państwo m.in. wyzwania stojące przed HRO, 4 mierzalne elementy niezbędne dla osiągnięcia wysokiej niezawodności, oraz ideę rozwoju przewidywania i badania w organizacji.

Obejrzyj nagranie »

 

 • The Principles that Produce Effective Safety Data Management Systems

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Podczas webinarium eksperci DEKRA omówią wytyczne dla bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania danych w systemach. Jak osiągnąć odpowiedni stopień uporządkowania, przewidywalności i dostępności informacji dla wszystkich zainteresowanych? Poznaj główne wytyczne dla oceny, wdrożenia i stosowania optymalnego systemu danych dla ciągłej poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Obejrzyj nagranie »

 

 • Top Ten Myths of Dust Zoning

Webinarium zakończone | j. angielski | bezpłatne

Podczas webinarium inżynierowie DEKRA podzielą się z Państwem wiedzą i doświadczeniem w zakresie wybuchowości pyłów. Z naszych obserwacji wynika, że ponad 70% proszków wykorzystywanych w przemyśle w szczególnych warunkach może zapoczątkować wybuch pyłu, powodując bardzo groźne w skutkach eksplozje. Przedstawimy 10 najpopularniejszych mitów, z którymi spotkaliśmy się w przemyśle w Wielkiej Brytanii.

Obejrzyj nagranie »

 

 

 

Ekspert pisze...

Bezpłatne przewodniki eksperckie od DEKRA!