Ocena zgodności z wymaganiami dyrektyw UE

Ocena zgodności z wymaganiami dyrektyw UE

 

Ocena zgodności z wymaganiami dyrektyw nowego globalnego podejścia

 

Urządzenia techniczne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania wszystkich, mających dla nich zastosowanie, dyrektyw nowego podejścia. Przepisy nakładają na wytwórców urządzeń szereg wymagań, mających na celu zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.

 

Aby spełnić zarówno techniczne jak i prawne wymagania oraz oznakować urządzenie znakiem CE, wytwórca najczęściej współpracuje z jednostką notyfikowaną, która wraz z nim przeprowadza ocenę zgodności.

 

W oparciu o liczne akredytacje i notyfikacje, eksperci DEKRA przeprowadzają kompleksową ocenę zgodności urządzeń technicznych wg dyrektyw UE.

 

 

Zbadamy każde urządzenie techniczne pod kątem zgodności z dyrektywami:

 

  • Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE (sprzęt roboczy)
  • Dyrektywa ATEX 114 (2014/34/EU)


W zakresie ww. dyrektyw DEKRA realizuje również ekspertyzy techniczne (wszędzie tam gdzie nie jesteśmy jednostką notyfikowaną wybraną przez klienta).
 

 

Skorzystaj dzięki współpracy z DEKRA!

 

  • Spełnisz wymagania techniczne oraz formalno-prawne.
  • Zyskasz możliwość legalnego wprowadzenia na rynek unijny / użytkowania urządzeń technicznych przez Twoje przedsiębiorstwo.
  • Wyeliminujesz możliwe błędy na etapie projektowania, wykonawstwa i odbiorów.
  • Niezależna ekspertyza DEKRA to obiektywny dowód i gwarancja bezpieczeństwa urządzeń technicznych Twojej firmy.

 

 

Komu polecamy profesjonalne ekspertyzy oceniające zgodność z dyrektywami UE?

 

Ekspertyzy prowadzone przez ekspertów DEKRA weryfikują zgodność urządzenia z wymaganiami stawianymi:

  • projektantom, producentom oraz firmom modernizującym instalacje przemysłowe, maszyny i urządzenia

oraz

  • przedsiębiorstwom użytkującym urządzenia, maszyny i instalacje przemysłowe, w środowiskach zagrożonych wybuchem.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...