s%2C800%2C800-0931bb

DEKRA i Hydrogen Europe: wyznaczanie kursu dla zielonego wodoru

19 gru 2022

Technologie wodorowe będą odgrywały niezmiernie ważną rolę w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi: potwierdzili to podczas spotkania w Brukseli Dyrektor Generalny organizacji eksperckiej DEKRA oraz szef stowarzyszenia branżowego Hydrogen Europe, Stan Zurkiewicz i Jorgo Chatzimarkakis. W opinii dwóch dyrektorów, kurs należy wyznaczyć już dzisiaj: istotnymi warunkami wstępnymi są bezpieczna infrastruktura i bezpieczne zastosowania wodoru. Ponadto, społeczeństwo potrzebuje globalnych zasad w odniesieniu do „zielonego” wodoru o neutralnym oddziaływaniu na klimat.

 

DEKRA wierzy, że stopniowe wygaszanie gospodarki opartej na paliwach kopalnianych, zgodnie z postanowieniami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego, może zostać osiągnięte wyłącznie przez wdrożenie gospodarki opartej na zielonym wodorze. „Jako nośnik energii, wodór może być tak bezpieczny jak i inne nośniki energii”, podkreślał Dyrektor Generalny DEKRA, Stan Zurkiewicz. „Dla zapewnienia bezpiecznego przejścia w przyszłość opartą na wodorze potrzebne są pełne ramy prawne obejmujące normy i obowiązki badań. By móc bezpiecznie stosować technologie wodorowe musimy uzyskać akceptację społeczeństwa, przemysłu i polityki  - nasz globalny cel musi być zwany „Gotowością H2”.”

 

Prezes Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, stwierdził: „Mamy obecnie do czynienia z następną rewolucją przemysłową, która wymaga długofalowego myślenia i kompetentnych partnerów. Potrzebujemy globalnych i monitorowanych przepisów dotyczących zielonego wodoru, jak również niezawodnych norm bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, musimy ustanowić ramy prawne, dlatego potrzebujemy wysiłków ze strony przemysłu i niezależnych organizacji, takich jak DEKRA, które zapewniają bezpieczeństwo i wiarygodność gospodarki opartej na wodorze.”

 

DEKRA jest członkiem stowarzyszenia branżowego Hydrogen Europe od 2021 roku, w ramach którego prowadzi działalność badawczą, kontrolną i certyfikacyjną (TIC) w ramach całego łańcucha wartości związanego z wodorem. W odniesieniu do wytwarzania, transportu, dystrybucji i zastosowania rozwiązań opartych na wodorze, DEKRA zapewnia istotną wiedzę know-how - między innymi w odniesieniu do pomyślnych projektów wdrażanych przez klientów i projektów pilotażowych.

 

Hydrogen Europe to wiodąca organizacja zrzeszająca europejskiej przedsiębiorstwa i interesriuszy, które zobowiązały się do przejścia na gospodarkę neutralną węglowo (o obiegu zamkniętym). Organizacja reprezentuje ponad 420 przedsiębiorstw, 20 regionów UE i 30 stowarzyszeń krajowych.

 

 

Kontakt (PTC)

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...