Ta strona może korzystać z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Przeglądając ją, wyrażasz domniemaną zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz je także wyłączyć.     Tak, zgadzam się.  Sprawdź w naszej Polityce Prywatności.

 

Opublikowano konkluzje BAT. Polską energetykę czekają poważne obciążenia finansowe

Opublikowano konkluzje BAT. Polską energetykę czekają poważne obciążenia finansowe

23 sie 2017

Przedsiębiorstwa energetyczne mają cztery lata, licząc od daty publikacji, aby wprowadzić rozwiązania zgodne z zawartymi w konkluzjach BAT regulacjami. Wiązać się to będzie z koniecznością poniesienia przez nie znacznych kosztów lub z zamknięciem przestarzałych bloków energetycznych w przypadku braku modernizacji.

 

Konkluzje BAT zostały przyjęte przez KE 28 kwietnia br. po sześcioletnim okresie prac (Polsce i siedmiu innym państwom członkowskim nie udało się stworzyć koalicji blokującej przyjęcie proponowanych rozwiązań). Przygotowano je w oparciu o dokument referencyjny BAT. W dokumencie tym wskazane są najlepsze dostępne techniki dla dużych obiektów energetycznego spalania (tj. instalacji energetycznego spalania paliw o co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie, jak też do bezpośrednio związanych z nimi instalacji zgazowania węgla lub innych paliw oraz spalarni i współspalarni odpadów) oraz poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AELs).

 

Regulacje wprowadzane przez konkluzje BAT

 

Najważniejsze regulacje zawarte w konkluzjach BAT dotyczą zaostrzenia wymogów emisyjnych dla zanieczyszczeń: tlenków azotu (NOx), dwutlenku siarki (SO2) oraz pyłu. BAT wprowadza też poziomy emisji dla substancji i związków (rtęć, chlorowodór, fluorowodór, amoniak), które wcześniej nie były objęte stosownymi regulacjami. Nowe wytyczne dotyczące poziomów emisji zanieczyszczeń są znacznie bardziej restrykcyjne od poprzednio obowiązujących (dyrektywy LCP i IED).

 

Przedsiębiorstwa energetyczne mają czas do 17 sierpnia 2021 roku (zgodnie z przepisami dyrektywy IED oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska), aby wprowadzić takie rozwiązania technologiczne w blokach energetycznych, które ograniczą emisję NOx, SO2 i pyłów do poziomów wymaganych przez konkluzje BAT. Brak dostosowania się do nowych wytycznych oznaczać będzie konieczność zamknięcia przestarzałych, niespełniających BAT-AELs bloków energetycznych, a to z kolei grozi ryzykiem okresowych niedoborów mocy. Możliwe będzie uzyskanie (na drodze przedłożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego) wydłużenia okresu niezbędnego do wprowadzenia rozwiązań niezbędnych dla dotrzymania granicznych wielkości emisyjnych (najwyższych wielkości emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami), jeśli koszty dostosowania instalacji będą nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści dla środowiska.

 

Dla polskiej branży energetycznej, wciąż w opierającej się głównie na węglu, modernizacja w celu spełnienia wymagań konkluzji BAT będzie dużym wyzwaniem, zarówno pod względem organizacyjnym i prawnym, ale też finansowym – dostawcy energii staną w obliczu bardzo poważnych obciążeń związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań. Szacunki mówią o kwotach rzędu 10-12 mld zł (zależnie od opracowań przygotowanych na zlecenie TGPE i Ministerstwo Środowiska).

 

Wsparcie DEKRA dla branży energetycznej

 

Dla przedsiębiorstw z branży energetycznych eksperci DEKRA świadczą szereg specjalistycznych usług, które pomogą w przygotowaniu się do wdrożenia regulacji wymaganych konkluzjami BAT. Wymienić tu należy: analizy zagrożeń i oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa procesów i instalacji, nadzór inwestycyjny nad realizowanymi modernizacjami instalacji oraz audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (Environmental Due Diligence). DEKRA świadczy także usługę związaną z obliczaniem poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez instalacje energetyczne.

 

 

Kategoria: Informacje

Kontakt

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy Grupy DEKRA w Polsce
T. +48.71.780-47-72
T. +48.661-244-393
@ rzecznik.pl@dekra.com