Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

 

Co to jest świadectwo efektywności energetycznej?

 

Świadectwa efektywności energetycznej (potocznie zwane "białymi certyfikatami") opisano w ustawie o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 roku:

 

Biały certyfikat zaświadcza o ilości energii, którą przedsiębiorstwo planuje zaoszczędzić w wyniku podjętych konkretnych działań inwestycyjnych.Zgodnie z art. 20.1. ustawy świadectwo efektywności energetycznej to potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej, która wynika z przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Taką inwestycją może być np. przebudowa lub remont budynku, izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja lub wymiana oświetlenia, źródeł ciepła, urządzeń itp. (przy spełnieniu dodatkowych warunków opisanych w ustawie).

 

 

Biały certyfikat to realne wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które spełnią warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej oraz przejdą pomyślnie audyt efektywności energetycznej.


System świadectw efektywności energetycznej ma na celu promocję zachowań oszczędnościowych wśród przedsiębiorstw w Polsce, jak i w innych krajach w Unii Europejskiej.

 

 

Jaką wartość ma biały certyfikat?

 

Białe certyfikaty są prawami majątkowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii.

Wartość białego certyfikatu dla przedsięwzięcia, służącego poprawie efektywności energetycznej, ustala się z uwzględnieniem współczynników sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną.

 

 

Uzyskaj wsparcie z DEKRAPrzedsiębiorstwo, które planuje rozpocząć działania, mające na celu zmniejszenie ilości zużywanej energii średniorocznie o min.10 ton oleju ekwiwalentnego (toe), może ubiegać się o wydanie białego certyfikatu u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej, przeprowadza audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia.Eksperci DEKRA przeprowadzają audyty efektywności energetycznej przedsięwzięć modernizacyjnych zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej.


Pomagamy również w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz przeprowadzamy audyt weryfikacyjny (jeśli zasadne).


Pracujemy na zasadzie „success fee” tzn. otrzymujemy wynagrodzenie po uzyskaniu świadectw efektywności energetycznej.

 

 

Inne usługi DEKRA w zakresie efektywności energetycznej:

 

  • Pomiar parametrów sieci i jakości energii elektrycznej

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...