Audyty i certyfikacja taboru i infrastruktury kolejowej

Audyty i certyfikacja taboru i infrastruktury kolejowej

 

Kolej, tramwaje, metro...

Wyroby kolejowe, systemy i podsystemy infrastruktury kolejowej i taboru (w tym: tzw. kolei lekkich, tramwajów i metra) powinny spełniać przepisy krajowe i międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności. Dla ich potwierdzenia najczęściej wymagana jest niezależna ocena i certyfikacja.

DEKRA posiada uprawnienia do przeprowadzania ocen wszystkich podsystemów i ich składników interoperacyjności, względem wszystkich TSI.


Dysponujemy specjalistami w dziedzinie inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii elektrycznej i sygnalizacji, trybologii, certyfikacji, kierowania budową i wzorcowania.


Usługi dotyczące dopuszczania zasobów


DEKRA umożliwia uzyskanie odpowiednich „zezwoleń na użytkowanie”, które mogą być potrzebne do dopuszczenia Twoich zasobów do użytkowania. Realizujemy niezależne oceny i badania, które zweryfikują, czy elementy, systemy i podsystemy związane z infrastrukturą kolejową i taborem spełniały krajowe i międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności.

Procesy certyfikacji i oceny w Grupie DEKRA prowadzone są przez lokalnych ekspertów, podlegają jednak akredytowanym procedurom, nadzorowanym przez spółkę DEKRA Rail z Holandii.
DEKRA jest akredytowana do wszystkich podsystemów strukturalnych i ich składników interoperacyjności oraz do wszystkich obowiązujących TSI: LOC&PAS, WAG, INF, CCS, ENE, NOI, PRM, SRT.


Usługi dotyczące eksploatacji


Profesjonalne zarządzanie zasobami (np. wyrobami, urządzeniami, systemami, podsystemami, pojazdami) ma obecnie kluczowe znaczenie dla pozycji zarządców infrastruktury, tramwajów i metra na rynku. To oczywiste, że chcesz znać stan dostarczonych właśnie zasobów, móc ocenić szybkość, z jaką dany zasób ulegnie pogorszeniu oraz ustalić optymalny moment na przekazanie go do remontu lub wymiany.Badania niszczące i nieniszczące

DEKRA oferuje szeroki wachlarz metod badania materiałów i systemów. Badania niszczące (DT) i nieniszczące (NDT, Advanced NDT), wewnętrzne i zewnętrzne mogą być przeprowadzane jednorazowo lub w sposób powtarzalny, w laboratoriach DEKRA lub w terenie – na torach i w warsztatach utrzymaniowych.

Realizujemy m.in. badanie materiałowe, mechaniczne, elektryczne oraz tribologiczne.
Realizujemy badania i testy materiałowe, mechaniczne, elektryczne oraz tribologiczne, badania prądów interferencyjnych i ziemnych oraz EMC, badania sił, przyspieszeń, wibracji i hałasu. Organizujemy również uruchomienia próbne i przejazdy testowe.

 

Monitorowanie

Dopasowany do potrzeb Twoje firmy system pozwoli Ci na stałe monitorowanie w ramach programu konserwacji lub stałą obserwację w określonym czasie. Eksperci DEKRA pomagają również wybrać optymalny system spośród dostępnych na rynku, dzięki czemu oszczędzasz czas i pieniądze niezbędne dla przeprowadzenia głębokiej analizy oferowanych rozwiązań, porównania ich ze swoimi potrzebami oraz satysfakcjonującego wyboru.

 

Skuteczne wykonywanie dużych zestawów testów i rejestracja danych realizowana jest w oparciu o autorski program DEKRA do zarządzania danymi i analityki środowiska.

 


Analizowanie i prognozowanie

Podstawą optymalizacji procesów utrzymania systemów technicznych w środowisku kolejowym jest przewidywanie ich zużycia i awarii. DEKRA łączy pomiary, monitoring, analitykę danych i obliczenia modelowe, aby dokładnie określić rzeczywisty stan systemu, zidentyfikować relacje statystyczne  oraz prognozować i wprowadzać niezbędne modyfikacje.

Interakcja w miejscu kontaktu koła z szyną

Czynnikiem o krytycznym znaczeniu dla właściwego funkcjonowania kolei jest kontakt pomiędzy kołem a szyną. Pomiary i modele w tym obszarze pozwalają określić m.in.:

  • na ile przyjazna dla środowiska jest kombinacja pojazdu i toru,
  • na ile można zapewnić komfort,
  • jak wiele czynności utrzymaniowych jest potrzebnych,
  • jakie jest ryzyko wykolejenia lub uszkodzenia danego elementu.

 

Analiza uszkodzeń i badania wypadków

W przypadku wykolejenia pojazdu szynowego, złamania lub pęknięcia komponentu, bądź awarii działania systemu, ważna jest zarówno szybka naprawa, jak i określenie przyczyn zdarzenia, aby uniknąć go w przyszłości. Eksperci DEKRA przeprowadzą specjalistyczne analizy, dzięki którym ustalą najbardziej prawdopodobne przyczyny incydentu i zaproponują dalsze działania prewencyjne.


Dlaczego warto wybrać DEKRA?

 

DEKRA od 90 lat aktywnie działa w sektorze kolei lekkich i ciężkich, tramwajów i metra. Kompleksowa znajomość systemów kolejowych oraz w pełni wyposażone laboratoria i ośrodki badawcze pozwalają nam skutecznie starać się o branżowe akredytacje i notyfikacje.

Posiadamy akredytację wg ISO 17020 w obszarze:

  • TSI dla wszystkich podsystemów: CCS, INF, SRT, ENE, PRM, Loc&Pas, WAG, NOI,
  • oceny i wyceny ryzyka (CSM RA) wg rozporządzeń 352/2009, 402/2013,
  • niezależnej oceny bezpieczeństwa (ISA) wg EN 50126, 50128, 50129.

 

DEKRA jest jednostką notyfikowaną (NoBo) nr 2191 w zakresie dyrektywy w sprawie interoperacyjności.


W Holandii DEKRA Rail jest również Jednostką Wyznaczoną (DeBo). Jest to organ będący częścią krajowego systemu prawnego przeprowadzający oceny aktywów (podsystemów, wyrobów kolejowych i innych części systemu kolei), na przykład poprzez badania integracji tor-pojazd.

Jako organizacja badawcza DEKRA Rail dysponuje bogatym doświadczeniem w organizowaniu i przeprowadzaniu testów we współpracy z przedsiębiorstwami kolejowymi, a następnie w ocenie ich wyników.

W Polsce ocenę zgodności z przepisami krajowymi realizujemy poprzez zaangażowanych ekspertów oraz we współpracy z naszymi partnerami, na podstawie posiadanej notyfikacji, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym.

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...